Montaż pompy ciepła

Osoba montująca pompę ciepłaNasza firma AASolarlink z siedzibą w Łodzi zajmuje się montażem pomp ciepła. Najważniejszymi rzeczami przy instalacji są doprowadzenie zasilania i odpowiednie zabezpieczenie. Zasilanie powinno odbywać się przy pomocy jednego zbiorczego przewodu elektrycznego i być wydzielone z rozdzielni głównej. Zabezpieczeniem pompy są wyłączniki nadprądowe. Sygnalizują, w którym obwodzie elektrycznym nastąpiło przeciążenie lub zwarcie instalacji. Następnie trzeba zamontować skrzynkę bezpiecznikową, która służy do monitorowania i kontroli pracy pompy ciepła.

Bardzo ważnym elementem jest też zainstalowanie czujnika temperatury. Dzięki temu, mamy możliwość sterowania urządzeniem, np. w przypadku dużych skoków temperatury zewnętrznej, która przełoży się na parametry temperatury wewnętrznej. Pompy ciepła doskonale współpracują z instalacją fotowoltaiczną. Instalując panele i wytwarzając własną energię, przede wszystkim zmniejszamy rachunki za prąd, a wyprodukowana energia elektryczna wykorzystywana jest na potrzeby pracy pompy.

 

Miejsce montażu pompy ciepła

Podczas montażu pompy ciepła ważną rzeczą jest odpowiedni wybór miejsca, w którym zainstalowana zostanie jednostka zewnętrzna. Wybierając właściwą lokalizację, należy kierować się kilka czynnikami. Przede wszystkim odległość pompy ciepła od zewnętrznych ścian obiektu budowlanego musi być większa od 30 cm. Taka odległość zapewni optymalny przepływ powietrza przez pompę.

Jeżeli zdecydowali się Państwo na powietrzną pompę ciepła typu Split, wówczas jednostka zewnętrzna musi znajdować się najbliżej jak to możliwe jednostki wewnętrznej. Wpływ na to ma ilość czynnika chłodniczego. W większości przypadków wystarcza go na kilka metrów (ok. 5m). Dlatego, jeśli nie chcą Państwo dobijać czynnika, odległość między obiema jednostkami nie może być większa. Im większa odległość, tym więcej czynnika należy zużyć i stworzyć dodatkowe rurociągi, a to generuje dodatkowe koszty.

Zewnętrzna jednostka pompy ciepła możne być zamontowana na betonowym cokole albo w konstrukcji systemowej. Trzeba jednak pamiętać, by wysokość od poziomu gruntu do pompy ciepła była większa od 40 cm. Jest to niejako zabezpieczenie przed obfitymi opadami śniegu, które mogłyby doprowadzić do zablokowania wentylatorów urządzenia. Jeśli pompa ciepła ma niewielkie rozmiary, małą moc i wagę, wówczas można ją zamontować na ścianie.

 

Montaż wewnętrznej jednostki

Przed zamontowaniem wewnętrznej jednostki pompy ciepła, należy wziąć pod uwagę kilka aspektów. Jednym z nich jest to, aby zapewnić swobodny dostęp do tego elementu. To istotne ze względu na konieczność przeprowadzania prac konserwujących, serwisowych czy też naprawczych. Swoboda niezbędna jest też w celu łatwego przedostania się do sterownika pompy ciepła. Podczas montażu jednostki wewnętrznej konieczne jest też doprowadzenie zasilania. Kable elektryczne dopasowuje się do rodzaju pompy.

Kolejnym ważnym krokiem jest zamontowanie elektrycznego zabezpieczania jednostki. W związku z tym zasilanie trzeba podłączyć na oddzielnym zabezpieczeniu, jakie wymagane jest przez producenta urządzenia. W przypadku pomp ciepła powietrznych kabel komunikacyjny nie może być prowadzony razem z kablem zasilającym. W innym wypadku może dojść do zakłócenia w automatyce.

 

Montaż czujników temperatury

Jedną z prac w trakcie instalacji pomp ciepła jest montaż czujników temperatury. W tym przypadku ważnym krokiem jest odpowiednie ich rozmieszczenie. Czujniki mają niewielkie rozmiary, jednakże od nich zależy charakterystyka pracy pompy ciepła. Ich zadaniem jest mierzenie temperatury w poszczególnych punktach i przekazywanie tych informacji do kolejnych elementów urządzenia. Główne czujniki to czujnik temperatury zewnętrznej oraz temperatury komfortu. Poza tym wyróżnia się też inne, jednakże ich zastosowanie zależy od stopnia rozbudowania automatyki pompy ciepła.

Czujnik temperatury zewnętrznej informuje o tym, jaka jest temperatura powietrza na zewnątrz. Ma on duży wpływ na efektywność pracy pompy ciepła. Czujnik ten powinien znajdować się w zacienionym miejscu, ponieważ bezpośrednie działanie słońca może doprowadzić do odczytywania błędnych temperatur. Jeżeli czujnik zewnętrzny będzie odczytywał zawyżoną temperaturę powietrza, wówczas dojdzie do zmniejszenia temperatury zasilania instalacji grzewczej, a to oznacza niedogrzanie budynku.

Z kolei czujnik komfortu znajduje się wewnątrz obiektu budowlanego. Jego głównym zadaniem jest kontrolowanie, czy w pomieszczeniu panuje ustawiona temperatura. W tym przypadku czujnik również nie może znajdować się w miejscu, w którym będzie narażony na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Wybierając miejsce montażu, trzeba też zwrócić uwagę na to, że wewnętrzny czujnik powinien znajdować się około 150 cm nad podłogą. Istotne jest również to, że w sytuacji, gdy praca pompy ciepła będzie opierała się na pomiarze z jednego czujnika, a nie z termostatów, wówczas element ten powinien zostać zamontowany w pomieszczeniu o neutralnej temperaturze.

 

Ustawienie automatyki pompy ciepła

Nasza firma zajmuje się również ustawieniem automatyki, która stanowi istotną część pompy ciepła. Jeżeli zależy Państwu na dokładnym sterowaniu pracą pompy i powiązanych z jej urządzeń, zalecamy korzystanie z rozbudowanej automatyki. Możliwość dokładnego ustawienia automatyki przekłada się np. na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. W trakcie ustawiania tego elementu ważne jest to, aby pompa ciepła pracowała z możliwie najniższą temperaturą zasilania. Wówczas jej praca jest ekonomiczna.

Podejmujemy się ustawienia dwóch trybów sterowania instalacją w pompach ciepła. Pierwszy z nich to tryb manualny, a drugi to automatyczny. W tym pierwszym użytkownik określa temperaturę zasilania obiegu grzewczego, a pompa utrzyma ją niezależnie od tego, jaka jest temperatura na zewnątrz. Natomiast w tym drugim przypadku zastosowanie ma krzywa grzewcza. Wtedy to pompa ciepła sama dobiera temperaturę zasilania obiegu centralnego ogrzewania w zależności od warunków.

Chcą Państwo dowiedzieć się czegoś więcej o montażu pomp ciepła? Zapraszamy do kontaktu!