Pompy ciepła Łódź

Pompa ciepłaUrządzenie, które pobiera energię odnawialną, podnosi jej temperaturę i jest w stanie przekazać ją do budynku, nazywamy pompą ciepła. Pompa oddaje to, co pobierze, czyli energię z otoczenia.

Nie wytwarza nic w przeciwieństwie do innych generatorów ciepła, takich jak piec elektryczny, gazowy lub olejowy. Posiada także dodatkowe zalety. Nie wydziela żadnego zapachu i nie grozi wybuchem, jak np. piec gazowy. Pracuje cicho i nie wymaga żadnych konserwacji.

Pompa ciepła pozyskuje energię ze środowiska, następuje transformacja, transport i dostarczenie ciepła do instalacji centralnego ogrzewania i wody użytkowej.

Korzyści płynące z instalacji takiego systemu:

  • jest to rozwiązanie, które ogranicza emisję zanieczyszczeń, jest przyjazne dla środowiska, dlatego można liczyć na wysokie dofinansowanie;
  • jest to urządzenie bezobsługowe, nie ponosimy więc żadnych kosztów eksploatacyjnych;
  • zyskujemy dodatkowe miejsce – nie musimy już składować opału.

 

Rodzaje pomp ciepła

Biorąc pod uwagę pochodzenie ciepła, skąd pobiera je pompa ciepła, wyróżnia się 3 podstawowe rodzaje tych urządzeń. Do nich zaliczają się:

  • gruntowe pompy ciepła,
  • wodne pompy ciepła,
  • powietrzne pompy ciepła.

Pompy ciepła gruntowe pobierają energię cieplną z ziemi. Urządzenia tego typu korzystają z geotermalnej energii, która znajduje się w gruncie. Skąd ciepło znajduje się w ziemi? Dochodzi do tego w wyniku nagrzewania się zewnętrznych warstw gruntu. Na głębokości około 150 cm temperatura ziemi nie spada poniżej 0 stopni Celsjusza, a to oznacza, że już na tej głębokości można pobierać ciepło. Ilość energii będzie różna, na co wpływ ma przede wszystkim rodzaj wymiennika ciepła.

W przypadku pomp gruntowych korzystać można z kolektora poziomego oraz pionowego. Ten pierwszy jest tańszy, dlatego warto na niego postawić np. na terenie o dużej powierzchni. W tym przypadku rury montuje się na głębokości około 100 – 150 cm, jednakże poniżej granicy przemarzania gruntu. Z kolei kolektory pionowe składają się z pojedynczych pętli rur, które wprowadzane są w grunt na głębokość nawet kilkudziesięciu metrów. Ta opcja sprawdzi się znacznie lepiej na działkach o małej powierzchni. Pompy ciepła z sondami pionowymi zapewniają odpowiednią stabilność pracy bez względu na temperaturę zewnętrzną, aczkolwiek ich montaż jest droższy.

 

Charakterystyka pomp ciepła wodnych i powietrznych

Kolejnym rodzajem są powietrzne pompy ciepła. W tym przypadku źródłem ciepła jest powietrze atmosferyczne. Urządzenie to w zimne dni służy do ogrzewania wnętrza obiektu budowlanego, a w ciepłe dni pozwala na jego schładzanie. W związku z tym jego działanie jest podobne do klimatyzatora. Pompy ciepła tego typu są wyposażone w specjalne sprężarki, dzięki którym można ogrzewać pomieszczenia nawet w sytuacji, gdy na zewnątrz panują duże mrozy (do -25 stopni Celsjusza). W związku z tym powietrzna pompa ciepła jest wydajna w naszym klimacie. Stosowanie pompy powietrznej nie wymaga montażu dolnego źródła energii, co to oznacza, że nie ma konieczności przeprowadzania prac ziemnych. Pompy tego rodzaju mogą być używane zarówno w nowych, jak i starych budynkach.

Ostatnim z popularnych rodzajów są wodne pompy ciepła. Jak sama nazwa wskazuje, w tym urządzeniu źródłem ciepła jest woda. Jeżeli mają Państwo taką możliwość, to pompa może pobierać energię cieplną ze zbiornika wodnego znajdującego się niedaleko budynku. W innym przypadku konieczne może być wywiercenie studni głębinowych. Pierwsza studnia ma za zadanie pobieranie wody i ciepła z niej, a druga służy do odprowadzania schłodzonej wody. Korzystanie ze studni głębinowych w przypadku pomp ciepła ma swoje zalety. Przede wszystkim woda głęboko w gruncie przez cały rok ma dodatnią temperaturę. Jednakże rozwiązanie to jest droższe do wykonania.

 

Pompy ciepła typu Split i monoblok

Pompy ciepła typu Split to często wykorzystywane rozwiązanie. Instalacja ta złożona jest z jednostki zewnętrznej oraz wewnętrznej. Pierwsza z nich stanowi agregat. Jej zadaniem jest odzyskiwanie i przekształcanie ciepła pozyskiwanego ze środowiska. Z kolei wewnętrzna jednostka to połączenie układu elektrycznego i hydraulicznego. Jej zadaniem jest odbieranie ciepła z jednostki zewnętrznej i przekazanie energii do instalacji C.O. Do połączenia obu jednostek używa się instalacji chłodniczej.

Innymi urządzeniami są pompy ciepła typu monoblok, które zaliczane są do rodzaju pomp typu hybrydowego (powietrze-woda). Pompa ta złożona jest wyłączne z 1 jednostki, która instalowana jest na zewnątrz obiektu budowlanego. Urządzenie to wyposażone jest w elementy służące do odbierania, przekształcania i przekazywania ciepła do instalacji grzewczej znajdującej się w budynku. Pompy ciepła typu monoblok wyróżniają się dobrą szczelnością instalacji chłodniczej.

 

Zalety stosowania pomp ciepła

Stosowanie pomp ciepła ma wiele zalet. Przede wszystkim urządzenia te uznawane są za ekologiczne, ponieważ do ogrzewania obiektów budowlanych wykorzystują wyłącznie energię cieplną pochodzącą z odnawialnych źródeł energii (OZE) – gruntu, powietrza lub wody. W związku z tym podczas korzystania z tych urządzeń nie dochodzi do wytwarzania substancji szkodliwych dla naturalnego środowiska. Pompy ciepła przyczyniają się do zmniejszenia dwutlenku węgla, a także emisji gazów cieplarnianych.

Stosowanie gruntowych, powietrznych lub wodnych pomp ciepła wiąże się też z niższymi kosztami eksploatacyjnymi w porównaniu do innych urządzeń grzewczych, w tym np. kotłów gazowych lub na paliwa stałe. Niewątpliwą zaletą tych urządzeń jest to, że mogą być one wykorzystywane nie tylko do ogrzewania pomieszczeń, lecz również do ich schładzania. Zamontowanie pompy ciepła podnosi wartość rynkową nieruchomości, a do tego urządzenia te są niemalże niezawodne i się nie psują. To oznacza, że w zdecydowanej większości przypadków nie wymagają żadnych napraw.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat pomp ciepła, zachęcamy do kontaktu z pracownikami naszej firmy.

Nasze usługi - na tym znamy się najlepiej