Dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej

Kalkulator oraz makieta domuZakup i montaż paneli fotowoltaicznych wiąże się z dość dużym wydatkiem, na który nie każdy może sobie pozwolić. Pozytywną informacją jest to, że mogą Państwo skorzystać z rozmaitych programów, których celem jest finansowe wsparcie na zakup fotowoltaiki. Jednym z nich jest „Mój Prąd”. Do tej pory program ten pomógł stworzyć ponad 400 000 inwestycji związanych z montażem paneli fotowoltaicznych. Aby wziąć udział w tym programie, wystarczy złożyć wniosek, w którym podane będą informacje np. o mocy instalacji, czy też koszcie związanym z jej stworzeniem.

Z programu „Mój Dom” mogą korzystać osoby fizyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej na własny użytek, a także te osoby, które zawarły umowę dotyczącą wprowadzania wytworzonego w mikroinstalacji prądu do sieci. Obecna edycja programu kierowana jest do osób, których instalacja zostanie podłączona do systemu rozliczeń net-billing oraz do osób mających już instalację działającą w systemie stosowanym do tej pory – net-metering, o ile przejdą one na nowy system rozliczeń.

 

Jak duże jest dofinansowanie?

Osoby, które złożyły wniosek o dofinansowanie na montaż instalacji fotowoltaicznej i będą się rozliczały w systemie net-billing lub net-metering (pod warunkiem, że wcześniej nie korzystały ze wsparcia finansowego) i przejdą na nowy system, mogą liczyć na dofinansowanie na zakup i montaż fotowoltaiki w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych w formie dotacji.

Jeżeli zdecydują się Państwo na mikroinstalację fotowoltaiczną bez dodatkowych elementów, wówczas dotacja wyniesie maksymalnie 4 tys. zł na 1 przedsięwzięcie. Z kolei w przypadku, gdy zdecydują się Państwo na zamontowanie elementów dodatkowych, które zwiększą autokonsumpcję energii dotyczącą magazynowania ciepła, dofinansowanie wyniesie do 5 tys. zł na 1 przedsięwzięcie. Łączna maksymalna kwota dotacji wynosi 20 500 zł na 1 inwestycję.